2014

Nhà Máy Ajinomoto Biên Hòa
2014
Xây Dựng Khu Tạm Khu Kinh Tế Nghi Sơn
2014
Nhà Máy E-Land Trảng Bàng
2014
Nhà Máy Nissho Precision Việt Nam
2014
Nhà Máy SONGWOL VINA JSC
2014

TẢI VỀ HỒ SƠ NĂNG LỰC